ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 17.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
1 2
Виконавчим органом ПрАТ "Комплекс "Любецький" є Директор. Рiшенням Наглядової ради 21.05.2013 обрано безстроково директора Кас'яненка Вячеслава Володимировича згiдно зi Статутом.Повноваження Директора визначенi в п. 7.4 Статуту Приватного акцiонерного товариства "Комплекс "Любецький" та у контрактi iз директором ПрАТ "Комплекс "Любецький". Статут Приватного акцiонерного товариства "Комплекс "Любецький" розмiщений в мережi Iнтернет на сторiнцi Товариства http://chmk.pat.ua/ в роздiлi "Установчi документи" за посиланням: http://chmk.pat.ua//files/builders/8235/documents/47180/doc_66570.pdf (розмiр 198 КБ (202 770 байт), CRC32: D09426C5).
Опис:
Додаткової iнформацiї немає.