ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: +380509740137
e-mail: chmk2013@ukr.net
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 17.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член
1 2 3
Науменко Юлiя ЮрiївнаГолова Наглядової радині
Опис:
Особу обрано на посаду Голови Наглядової ради рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 09.04.2019 як акцiонера.
Голубова Оксана МихайлiвнаЧлен Наглядової радині
Опис:
Особу обрано на посаду члена Наглядової ради рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 09.04.2019 як акцiонера.
Яковлева Дiана ВалентинiвнаЧлен Наглядової радині
Опис:
Особу обрано на посаду члена Наглядової ради рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 09.04.2019 як представника акцiонера.