ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 17.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

VI. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента.

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код Місцезнаходження** Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Приватне акцiонерне товариство "Полiська страхова компанiя"31598066Україна, Чернігівська область, Деснянський, 14013, м.Чернiгiв, вул.О.Молодчого, буд.464450009.88894450000
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОСНОВА-БУД-7"35109145Україна, Чернігівська область, Новозаводський, 14017, м.Чернiгiв, проспект Перемоги, буд.394450009.88894450000
Приватне акцiонерне товариство "Чернiгiвський проектно-вишукувальний iнститут "Чернiгiвводпроект"01039599Україна, Чернігівська область, Новозаводський, 14017, м.Чернiгiв, проспект Перемоги, буд.394450009.88894450000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Хоменко Дмитро Володимирович4450009.88894450000
Тарасовець Юрiй Миколайович4450009.88894450000
Голубова Оксана Михайлiвна4450009.88894450000
Науменко Юлiя Юрiївна4482349.96084482340
Усього 3118234 69.2942 3118234 0

___________

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

** Країна заповнюється для нерезидентів.