ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
19.03.201421.03.2014Відомості про проведення загальних зборів
17.10.201420.10.2014Відомості про проведення загальних зборів
19.09.201422.09.2014Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
26.11.201427.11.2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента