ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 18.04.2017

Особлива інформація на 11.04.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

111.04.201725000.0005871.000425.820
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.04.2017 № 4) cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 11.04.2018, а саме: щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5871 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 425,82%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 3311248 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 2673234 шт. Результати голосування: За – 2673234 голосiв. Проти – 0 голосiв.
211.04.201725000.0005871.000425.820
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.04.2017 № 4) cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 11.04.2018, а саме: щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5871 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 425,82%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 3311248 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 2673234 шт. Результати голосування: За – 2673234 голосiв. Проти – 0 голосiв.
311.04.201725000.0005871.000425.820
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.04.2017 № 4) cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 11.04.2018, а саме: щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн.; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5871 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 425,82%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 3311248 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 2673234 шт. Результати голосування: За – 2673234 голосiв. Проти – 0 голосiв.
411.04.201725000.0005871.000425.820
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.04.2017 № 4) cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 11.04.2018, а саме: щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5871 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 425,82%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 3311248 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 2673234 шт. Результати голосування: За – 2673234 голосiв. Проти – 0 голосiв.
511.04.201725000.0005871.000425.820
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.04.2017 № 4) cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 11.04.2018, а саме: щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5871 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 425,82%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 3311248 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 2673234 шт. Результати голосування: За – 2673234 голосiв. Проти – 0 голосiв.
611.04.201725000.0005871.000425.820
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.04.2017 № 4) cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 11.04.2018, а саме: щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5871 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 425,82%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 3311248 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 2673234 шт. Результати голосування: За – 2673234 голосiв. Проти – 0 голосiв.
711.04.201725000.0005871.000425.820
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.04.2017 № 4) cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 11.04.2018, а саме: щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5871 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 425,82%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 3311248 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 2673234 шт. Результати голосування: За – 2673234 голосiв. Проти – 0 голосiв.
811.04.201725000.0005871.000425.820
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.04.2017 № 4) cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 11.04.2018, а саме: щодо придбання паливно-мастильних матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5871 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 425,82%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 3311248 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 2673234 шт. Результати голосування: За – 2673234 голосiв. Проти – 0 голосiв.
911.04.201725000.0005871.000425.820
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.04.2017 № 4) cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 11.04.2018, а саме: щодо реалiзацiї основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5871 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 425,82%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 3311248 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 2673234 шт. Результати голосування: За – 2673234 голосiв. Проти – 0 голосiв.
1011.04.201725000.0005871.000425.820
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 11.04.2017 № 4) cхвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством до 11.04.2018, а саме: щодо виконання робiт на граничну сукупну вартiсть 25 млн. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5871 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 425,82%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiї 3311248 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 2673234 шт. Результати голосування: За – 2673234 голосiв. Проти – 0 голосiв.