ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 01.12.2014

Особлива інформація на 26.11.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваженняГолова Наглядової радиВасильченко Вячеслав Георгiйовичд/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" (протокол вiд 26.11.2014 №2) за iнiцiативою Наглядової ради припинено повноваження голови Наглядової ради Васильченка Вячеслава Георгiйовича. Вiн перебував на посадi з 29.04.2013, акцiями емiтента не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиМахоньков Iгор Вадимовичд/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" (протокол вiд 26.11.2014 №2) за iнiцiативою Наглядової ради припинено повноваження члена Наглядової ради Махонькова Iгоря Вадимовича. Вiн перебував на посадi з 29.04.2013, акцiями емiтента не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиТитаренко Алла Iванiвнад/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних0.0022
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" (протокол вiд 26.11.2014 №2) за iнiцiативою Наглядової ради припинено повноваження члена Наглядової ради Титаренко Алли Iванiвни. Вона перебувала на посадi з 18.04.2011, володiє 0,0022% акцiй емiтента, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
д/нПрипинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiїЯришкiна Тетяна Михайлiвнад/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних0.0000004
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" (протокол вiд 26.11.2014 №2) за iнiцiативою Наглядової ради припинено повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Яришкiної Тетяни Михайлiвни. Вона перебувала на посадi з 18.04.2011, володiє 0,0000004% акцiй емiтента, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїПаливода Катерина Володимирiвнад/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних0.0664
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" (протокол вiд 26.11.2014 №2) за iнiцiативою Наглядової ради припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Паливоди Катерини Володимирiвни. Вона перебувала на посадi з 18.04.2011, володiє 0,0664 % акцiй емiтента, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїСидоренко Марiя Iванiвнад/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ" (протокол вiд 26.11.2014 №2) за iнiцiативою Наглядової ради припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Сидоренко Марiї Iванiвни. Вона перебувала на посадi з 18.04.2011, акцiями емiтента не володiє, не має погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
д/нОбраноГолова Наглядової радиПанасенко Юлiя Юрiївнад/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних7.2374
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 26.11.2014 №2) обрано Голову Наглядової ради Панасенко Юлiю Юрiївну в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вона обрана безстроково, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 7,2374% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: директор ТОВ"Блок-Авто".
д/нОбраноЧлен Наглядової радиГолубова Оксана Михайлiвнад/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних9.8889
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 26.11.2014) обрано Члена Наглядової ради Голубову Оксану Михайлiвну в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вона обрана безстроково, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 9,8889% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: директор ТОВ "Сафарi-Аргумент".
д/нОбраноЧлен Наглядової радиЛозицька Тетяна Анатолiївнад/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 26.11.2014 №2) обрано Члена Наглядової ради Лозицьку Тетяну Анатолiївну в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вона обрана безстроково, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, акцiями емiтента не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Полiкомбанк, головний економiст фiнансово – економiчного управлiння.
д/нОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiїЯрошенко Тетяна Вiталiївнад/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 26.11.2014 №2) обрано Члена Ревiзiйної комiсiї Ярошенко Тетяну Вiталiївну в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вона обрана безстроково, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, акцiями емiтента не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: менеджер по рекламi та звязкам з громадскiстю ТОВ "Магр-Т Плюс", з 03.07.2012 менеджер у сферi операцiй з нерухомiстю ТОВ "Основа-Буд-7".
д/нОбраноГолова Ревiзiйнї комiсiїРожкова Iрина Сергiївнад/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 26.11.2014 №2) обрано Члена Ревiзiйної комiсiї Рожкову Iрину Сергiївну в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вона обрана безстроково, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, акцiями емiтента не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: менеджер з туризму ПП "Нiка Тур 2000", з 20.01.2014 менеджер у сферi операцiй з нерухомiстю ТОВ "Основа-Буд-7". Згiдно з рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї (протокол вiд 26.11.2014) Рожкову Iрину Сергiївну обрано Головою Ревiзiйної комiсiї.
д/нОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiїСкорина Сергiй Петровичд/в, д/в, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 26.11.2014 №2) обрано Члена Ревiзiйної комiсiї Скорину Сергiя Петровича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний безстроково, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, акцiями емiтента не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: економiст управлiння цiнних паперiв та iнвестицiй Полiкомбанку.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.