ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 13.04.2020

Особлива інформація на 10.04.2020

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

110.04.202025000.0005918.000422.400
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький" 10.04.2020 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 10.04.2021, а саме: щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 25000 тис.грн. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5918 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 422,4%. Загальна кількість голосуючих акцій - 3311248 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2228234 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 2228234 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук.
210.04.202025000.0005918.000422.400
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький" 10.04.2020 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 10.04.2021, а саме: щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 25000 тис.грн. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5918 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 422,4%. Загальна кількість голосуючих акцій - 3311248 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2228234 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 2228234 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук.
310.04.202025000.0005918.000422.400
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький" 10.04.2020 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 10.04.2021, а саме: щодо застави майна на граничну сукупну вартість 25000 тис.грн. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5918 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 422,4%. Загальна кількість голосуючих акцій - 3311248 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2228234 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 2228234 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук.
410.04.202025000.0005918.000422.400
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький" 10.04.2020 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 10.04.2021, а саме: щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 25000 тис.грн. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5918 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 422,4%. Загальна кількість голосуючих акцій - 3311248 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2228234 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 2228234 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук.
510.04.202025000.0005918.000422.400
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький" 10.04.2020 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 10.04.2021, а саме: щодо отримання в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 25000 тис.грн. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5918 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 422,4%. Загальна кількість голосуючих акцій - 3311248 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2228234 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 2228234 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук.
610.04.202025000.0005918.000422.400
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький" 10.04.2020 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 10.04.2021, а саме: щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 25000 тис.грн. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5918 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 422,4%. Загальна кількість голосуючих акцій - 3311248 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2228234 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 2228234 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук.
710.04.202025000.0005918.000422.400
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький" 10.04.2020 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 10.04.2021, а саме: щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 25000 тис.грн. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5918 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 422,4%. Загальна кількість голосуючих акцій - 3311248 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2228234 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 2228234 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук.
810.04.202025000.0005918.000422.400
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький" 10.04.2020 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 10.04.2021, а саме: щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 25000 тис.грн. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5918 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 422,4%. Загальна кількість голосуючих акцій - 3311248 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2228234 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 2228234 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук.
910.04.202025000.0005918.000422.400
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький" 10.04.2020 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 10.04.2021, а саме: щодо реалізації власного нерухомого майна на граничну сукупну вартість 25000 тис.грн. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5918 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 422,4%. Загальна кількість голосуючих акцій - 3311248 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2228234 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 2228234 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук.
1010.04.202025000.0005918.000422.400
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький" 10.04.2020 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 10.04.2021, а саме: щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 25000 тис.грн. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5918 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 422,4%. Загальна кількість голосуючих акцій - 3311248 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2228234 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 2228234 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук.
1110.04.202025000.0005918.000422.400
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький" 10.04.2020 надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 10.04.2021, а саме: щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 25000 тис.грн. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5918 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 422,4%. Загальна кількість голосуючих акцій - 3311248 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2228234 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 2228234 штуки, кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук.