ПрАТ "Комплекс "Любецький"

Код за ЄДРПОУ: 05507146
Телефон: (0462) 65-11-29, 65-11-15
e-mail: mail@chmk.pat.ua
Юридична адреса: м. Чернігів, вул. Любецька, 80
 
Дата розміщення: 13.04.2018

Особлива інформація на 06.04.2018

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

106.04.201825000.0005912.000422.870
Зміст інформації:
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Комплекс "Любецький" вiд 06.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством до 06.04.2019: щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 25000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5912 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 422.87%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 3311248 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2673234 штуки, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 2673234 штуки, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" - 0 штук.
206.04.201825000.0005912.000422.870
Зміст інформації:
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Комплекс "Любецький" вiд 06.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством до 06.04.2019: щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартiсть 25000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5912 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 422.87%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 3311248 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2673234 штуки, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 2673234 штуки, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" - 0 штук.
306.04.201825000.0005912.000422.870
Зміст інформації:
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Комплекс "Любецький" вiд 06.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством до 06.04.2019: щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 25000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5912 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 422.87%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 3311248 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2673234 штуки, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 2673234 штуки, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" - 0 штук.
406.04.201825000.0005912.000422.870
Зміст інформації:
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Комплекс "Любецький" вiд 06.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством до 06.04.2019: щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 25000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5912 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 422.87%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 3311248 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2673234 штуки, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 2673234 штуки, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" - 0 штук.
506.04.201825000.0005912.000422.870
Зміст інформації:
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Комплекс "Любецький" вiд 06.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством до 06.04.2019: щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 25000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5912 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 422.87%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 3311248 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2673234 штуки, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 2673234 штуки, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" - 0 штук.
606.04.201825000.0005912.000422.870
Зміст інформації:
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Комплекс "Любецький" вiд 06.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством до 06.04.2019: щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 25000 тис.грн. Залучення коштiв вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банкiв генеральних кредитних угод, кредитних договорiв, договорiв овердрафту, договорiв гарантiй, iнших договорiв, а також договорiв застав, iпотек, в тому числi в забезпечення зобов’язань третiх осiб. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5912 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 422.87%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 3311248 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2673234 штуки, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 2673234 штуки, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" - 0 штук.
706.04.201825000.0005912.000422.870
Зміст інформації:
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Комплекс "Любецький" вiд 06.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством до 06.04.2019: щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 25000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5912 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 422.87%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 3311248 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2673234 штуки, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 2673234 штуки, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" - 0 штук.
806.04.201825000.0005912.000422.870
Зміст інформації:
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Комплекс "Любецький" вiд 06.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством до 06.04.2019: щодо придбання паливно-мастильних матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 25000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5912 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 422.87%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 3311248 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2673234 штуки, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 2673234 штуки, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" - 0 штук.
906.04.201825000.0005912.000422.870
Зміст інформації:
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Комплекс "Любецький" вiд 06.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством до 06.04.2019: щодо реалiзацiї основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 25000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5912 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 422.87%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 3311248 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2673234 штуки, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 2673234 штуки, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" - 0 штук.
1006.04.201825000.0005912.000422.870
Зміст інформації:
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Комплекс "Любецький" вiд 06.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством до 06.04.2019: щодо отримання позик на граничну сукупну вартiсть 25000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5912 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 422.87%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 3311248 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2673234 штуки, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 2673234 штуки, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" - 0 штук.
1106.04.201825000.0005912.000422.870
Зміст інформації:
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Комплекс "Любецький" вiд 06.04.2018 надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством до 06.04.2019: щодо виконання робiт на граничну сукупну вартiсть 25000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 5912 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 422.87%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 3311248 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2673234 штуки, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 2673234 штуки, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" - 0 штук.